Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sacramental

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj 1. (relig) sacramental. 2. (tradycyjny) time-honoured

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. sacramental