Wordnet angielsko-polski

(the second pillar of Islam is prayer
a prescribed liturgy performed five times a day (preferably in a mosque) and oriented toward Mecca)
salat, namaz
synonim: salaat
synonim: salah
synonim: salaah

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

isl. salat
modlitwa muzułmanina (5 razy w ciągu dnia)

Słownik religii angielsko-polski

salat m (modlitwa – jeden z pięciu filarów islamu)