Słownik środowiska polsko-angielski

m chem. ammonium chloride