Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

~ przez się per se
tak ~ equally

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

pref self-; auto-

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

itself