Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

motor, car, automotive
przemysł ~ automotive/motor industry
myjnia ~wa car wash
mapa ~wa road map
wyścigi ~we motor racing
sport ~ motoring
warsztat ~ repair shop
wypadek ~ motor/car accident
silnik ~ motor car engine
ruch ~ motor traffic
prom ~ car ferry

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj car
motor: wypadek ~ car accident
przemysł ~ motor industry
mapa ~a road map

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. automobile, car, motor ~y międzynarodowy list przewozowy international car consignment note części ~e auto replacement parts, car replacement parts kursy ~e driving lessons park ~y fleet of motor vehicles przemysł ~y motor industry, motor-car industry transport ~y motor transport, truck transport warsztat ~y auto service

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CAR

AUTOMOBILE

MOTOR

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj automotive

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

automotive

motor-car

motorised

vehicular