Wordnet polsko-angielski

(a person who is unusually selfish)
selfish person
synonim: egoista
synonim: sobek

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

egoist

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (colloq, pej) egoist
person concerned only with self-advantage

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m egoist

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

self-seeker