Słownik środowiska polsko-angielski

n self-cleaning

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

autopurification
self-cleaning
self-purification
~ rzek - river autopurification

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

inż.san. self-cleaning, self-purificationauto-purification