Słownik polsko-angielski

adj. self sufficient; self supporting

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

self-sufficient, self-supporting

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj self-sufficient

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj selfsufficient

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SELF-CONTAINED

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. self-sufficient

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

self-supporting

Nowoczesny słownik polsko-angielski

self-reliant