Słownik polsko-angielski

med. auto-intoxication

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

autotoxicosis n, intestinal intoxication, enterotoxism n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTOINTOXICATION

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

auto-intoxication