Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nurse

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C nurse

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f nurse