Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

clash

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C dispute
conflict
clash

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CAVE

CONFLICT

DISPUTE

ALTERCATION

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

dispute
conflict
clash

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

squabble

Nowoczesny słownik polsko-angielski

contretemps

quarrel

fight

confrontation