Wordnet polsko-angielski

(any of a large class of siloxanes that are unusually stable over a wide range of temperatures
used in lubricants and adhesives and coatings and synthetic rubber and electrical insulation)
silicone, silicone polymer
synonim: sylikon

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(polimer krzemoorganiczny) silicone

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C silicone

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m silicone

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

silicone n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SILICON

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. silicon

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

silicone