Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C little sister

Nowoczesny słownik polsko-angielski

baby sister

little sister