Słownik polsko-angielski

tech. lubricant; grease; lubricating oil
~ amunicyjny - ammunition grease
~ do konserwacji (broni strzeleckiej) - rifle grease
~ działowy - gun grease
~ lotniczy - aviation lubricant
~ ochronny - protective grease
~ silnikowy - engine grease

Wordnet polsko-angielski

(a substance capable of reducing friction by making surfaces smooth or slippery)
lubricant, lubricator, lubricating substance, lube

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

grease, lubricant

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C grease
lubricant: ~ do nart ski wax

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

lubricant
grease

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CUM

LUBRICANT

LUBRICATING OIL

SLOSH

GREASE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m grease, lubricant

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

grease
lubricant
~ maszynowy - machine lubricant
~ silnikowy engine grease

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

greaselubricant~ maszynowy machine lubricant~ odpadowy waste grease~ silnikowy engine lubricant~ syntetyczny synthetic lubricant

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lubricator

Nowoczesny słownik polsko-angielski

wax

lube

gunk