ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LUBRICATING

OILER

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. lubricating