Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj social democratic

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

social democratic