Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka sol;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zol, roztwór koloidalny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

sol (muz), zol (chem.)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SŁOŃCE [ŻART.]

Wordnet angielsko-polski


1.
sol, nowy sol, PEN
synonim: nuevo sol

2. (a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid)
zol: : synonim: colloidal solution
synonim: colloidal suspension

3. (the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization)
sol, g: : synonim: soh
synonim: so

Słownik techniczny angielsko-polski

zol m, roztwór koloidalny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Norma Sharland, who is staying at the Villa sol in Armutalan, Marmaris, said the hotel was already demanding that their British clientele pay up.

www.guardian.co.uk

Marcus begins her purported defence by writing, "Let's stipulate: A five-star resort on the Spanish Costa del sol was probably not the first choice of White House spin-meisters for a mother-daughter getaway.

www.guardian.co.uk

Is there anyone out there as good as William Gallas, who he has released? Also gone is sol Campbell and, for what it's worth, Mika??l Silvestre.

www.guardian.co.uk

It's all very well seizing drugs and getting criminals put in prison but we're also trying to prevent prisoners coming out and going to live on the Costa del sol on their nest egg.

www.guardian.co.uk

Because if you're not Sol, then we have a problem.
Ponieważ nie jesteś Sol, to mamy problem.

Yeah, sol was the original owner. I bought the place from him.
Właścicielem był Sal, ja kupiłem od niego ten lokal.

Ever since Sol left, he's become suspicious of everyone, even me.
Od kiedy odszedł Sol, stał się podejrzliwy, nawet wobec mnie.

Something that they will odvuei attention from what happened to Sol.
Chcę na trochę odwrócic uwagę od tego co stało się z Sol.

For a long time looking for Sol and does not appear.
Już długo szukamy Sol i nic z tego.

There's very little to do with real estate that'il get by Sol.
Nie ma za dużo roboty przy nieruchomościach, gdy zajmuje się tym Sol.

You and I disagree on what makes a good sol...
Nie zgadzamy się w sprawie tego, co czyni żołnierza dobrym...

What kind of a man have I become, Sol?
Jakim człowiekiem się stałem, Sol?

Sol heard you might have something for me.
Słyszałem, że masz coś dla mnie.

I thought you said he could drive, Sol.
Wydawło mi się że mówiłeś że on umie prowadzić, Sol.

And if all your faith is wrong, Sol?
A jeśli cała twoja wiara jest błędna Sol?

It was one summer 1 5 years ago on the Costa del Sol.
To było pewnego lata 15 lat temu na del Costa Sol

You have no idea what's going on, Sol.
Nie masz pojęcia co tu się dzieje, Sol.

How did you get over here, Sol?
Jak dostałaś się tutaj, Sol?

Come on, Sol, open your eyes Six million Jews and millions of others.
Przestań, Sol, otwórz oczy! Sześć milionów Żydów i milion innych.

Sol, I have heard what you said.
Sol, usłyszałem co powiedziałeś.

Since there Vandoor Sol has gone, nobody trusts him more.
Od tam Vandoor Sol poszedł, nikt nie zaufa jego więcej.

Did you hear Miss Sol had a nervous breakdown?
Słyszałeś, że pani Sol miała załamanie nerwowe?

Leave this game to me and Sol.
Zostaw to mnie i Solowi.

I wanted to find my brother, Sol. Is this maniac your brother?
Chciałem znaleźć mojego brata, Sol. ten maniak jest twoim bratem?

What do you offer? I just spoke with Sol
Co oferujesz? tylko rozmawiałem z Sol

You must see our pictures from Costa del Sol.
Musicie zobaczyć nasze zdjęcia z Costa del Sol.

No, I did not sleep with Sol and no.
Nie, nie spałam z Solem.

Sol you like it you began to falling in love, Piti
Sol ci się podoba. Jesteś zakochany, Piti?

Sol, what are you talking about?
Sol, o czym ty mówisz?

You have 5 minutes to disappear to the Puerta del Sol forever.
Za 5 minut jedziesz na zawsze do Puerta del Sol.

If you change your mind, I'm staying at the Plaza del Sol.
Jeśli zmienisz zdanie to znajdziesz mnie w Plaza del Sol. Nie zmienię.

Sol's kind of faith is a gift.
Rodzaj wiary Sola jest darem.

You know what happened to Sol?
Wiesz, co stało sie z Sol?

Do they move to the Costa del Sol?
Czy przenoszą się na Costa del Sol?

Tell me if it's killed Sol.
Powiedz mi, czy on zabił Sol?

Whoever wins, Sol does his laundry all semester.
Nie ważne kto wygra, Sol będzie mu robił pranie przez cały semestr.

I heard you speaking to Sol.
Słyszałam, jak rozmawiałaś z Solem.

Ladies and gentlemen, here he is the big boss, the Voorhamer, it's Sol!
panie i panowie, oto on wielki szef, powitajcie go, oto i Sol!

We have a problem, Sol.
Mamy problem, Sol.

Sol, can you hear me?
Sol, słyszysz mnie?

This is a dog, Sol.
To jest pies, Sol.

How old is Sol Roth now?
Ile lat ma Sol Roth?

You gotta take me to Puerta del Sol.
Musisz mnie zabrać do Puerta del Sol.

Sol, why don't we just leave?
Sol, dlaczego po prostu nie pryśniemy?

That's bullshit, Sol, and you know it.
To bzdury Sol i ty o tym wiesz.

Calm down Sol, hold it, hold it man.
Uspokój się Sol, spokojnie człowieku.

And we know that from Spain, we know that sol ysombra.
Wiemy o tym z Hiszpanii, wiemy, że sol y sombra.

Give me the Vega and Sol sectors.
Połączcie mnie z sektorami Vega i Sol.

Sol followed you.
Sol cię śledził.

Talking about your man Sol
Sol, gdy o tobie gadka

Victim is Alejandra Sol, age 23.
Ofiara to Alejandra Sol, 23 lata.

Sol and Bender, sir.
Sol i Bender, panie profesorze.