Wordnet polsko-angielski

(a shaker with a perforated top for sprinkling salt)
saltshaker, salt shaker

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

salt-cellar, (US) salt-shaker
~/cukierniczka (z otworami w pokrywce) castor, caster

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (GB) salt-cellar
(US) saltshaker

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f saltcellar, am. saltshaker

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

saltcellar

shaker

Nowoczesny słownik polsko-angielski

salt shaker

saltshaker

salt cellar