Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) koszulka z krótkim rękawem, T-shirt;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

T-shirt, podkoszulka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

podkoszulka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOSZULKA

PODKOSZULEK

Słownik internautów

koszulka, T-shirt

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Right now, we don't have the option to choose the virtuous t-shirt over the non-virtuous one.
Dziś nie możemy wybrać uczciwego t-shirtu zamiast nieuczciwego.

TED

And it talks about the back story of something like a t-shirt.
Opowiada ona nieznaną historię czegoś takiego jak t-shirt.

TED

The T-shirt party up there have the text 'Respect the "no”'.
Na podkoszulkach widnieje napis "Szanujmy "nie"”.

statmt.org

(Laughter) (Applause) It's my contention that going to work on Friday in jeans and [a] T-shirt isn't really getting to the nub of the issue.
(Śmiech) (Brawa) Twierdzę więc, że chodzenie w piątki do pracy w dżinsach i polo nie trafia w sedno tej sprawy.

TED

And in a way because of the stigma, by wearing this t-shirt I say, "Yes, we can talk about this issue. ~~~ It doesn't have to be in the closet."
To sposób walki z "piętnem zakażenia", hasło, które mówi "Można o tym rozmawiać, nie trzeba się z tym kryć".

TED

If you'd rather, I can get you a big t-shirt or something.
Jeśli wolisz, mogę załatwić ci dużą koszulkę, lub coś.

I don't know if you can read his little T-shirt.
Nie wiem czy możnesz przeczytać jego mały T-shirt

She's the one sitting over there in the blue T-shirt.
To właśnie ta, która tam siedzi w niebieskiej koszulce

Jeans and a T-shirt is a good look for you.
Dobrze ci w dżinsach i koszulce.

Please tell me you did not wear that t-shirt out.
Nie, powiedz, że nie nosisz tej koszulki na zewnątrz.

There was the other guy, wearing the red T-shirt. and a girl with him.
Był tam jeszcze chłopak, w czerwonej koszulce i dziewczyna z nim.

They did find something odd in that blood on the guy's T-shirt.
Znaleźli coś dziwnego we krwi na koszuli tego faceta.

It needs to be on some T-shirt or something, you ass.
Będą to nosić na koszulkach czy coś, dupku.

I don't want to play anyone who doesn't wear a T-shirt.
W zasadzie to nie chcę grać nikogo, kto nie nosi t-shirta.

If you have shorts and a t-shirt, we're ready to go.
Jeśli masz szorty i koszulkę, to jesteśmy gotowi do drogi.

Yeah, especially the guy on the left in that lame t-shirt.
Szczególnie ten z lewej w beznadziejnej koszulce.

She goes to the market in sweatpants and a t-shirt.
Do sklepu wybierają się w dresie i koszulce.

To get sweats and a big t-shirt for you to sleep in!
Aby poty i duży T-shirt dla Ciebie spać!

I think that's my T-shirt, and it's too small for you.
Sądzę, że to moja koszulka i że jest na ciebie za mała.

And put big drain in floor for wet T-shirt contest.
I przygotujcie podłogę na konkurs mokrego podkoszulka.

This is my exact inner structure, done in a T-shirt.
To dokładnie odwzorowana budowa mojego ciała, na t-shircie.

They put ‘em in those T-shirt guns and shoot them out at sporting events.
Ubierają je w takie koszulki z pistoletem i rozstrzeliwują na zawodach sportowych.

One of the vandals has a t-shirt with yellow 'happy face.
Jeden z wandali miał T-shirt z żółtą Szczęśliwą twarzą.

I'm tired of people asking me where the wet t-shirt contest is.
Mam dość pytających ludzi gdzie jest konkurs mokrego podkoszulka.

You want me to invest in your T-shirt business?
Chcecie, żebym zainwestował w wasz biznes koszulkowy?

I know a few people that would wear that t-shirt.
Znam kilka osób które chętnie włożyłoby taki t-shirt.

There's this huge guy outside in a green t-shirt.
To jest ten ogromny facet w środku w zielonej koszulce.

Did you know he was also dating a t-shirt cannon girl from Orlando?
Wiedziałaś że umawia się także z dziewczyną w t-shirt'cie z armatą z Orlando ?

Also, I want to wear a t-shirt, promote my website.
I chcę też nosić koszulkę, promującą moją stronę.

And he had a T-shirt on that confirmed it.
I miał koszulkę, która to potwierdzała.

Me, it's just dirty socks and a live aid t-shirt.
Ja mam po prostu brudne skarpety i używany t-shirt.

Good. If you want to keep it, lose the T-shirt.
Jeśli chcesz ją utrzymać, pozbądź się tej koszulki.

He is the one who got your T-shirt.
Ten, który dostał twoją koszulkę.

Grab a T-shirt and cassette on your way out.
Nie zapomnijcie o koszulkach i kasetach jak będziecie wychodzili.

The limp in his walk and that T-shirt stuffed under his bed.
To że kulał i jeszcze ta koszulka pod jego łóżkiem.

The Asian guy at the back in the superman T-shirt?
Azjatycki facet z tyłu w koszulce Supermana?

I've got three different ones on the t-shirt.
Ja mam trzy różne na koszulce.

Have you got this T-shirt in my size?
Masz taką koszulke w moim rozmiarze?

This T-shirt... was only sold after one of our live acts.
ta koszulka... była sprzedawana tylko po jednym z naszych koncertów.

Because all you really needed to do was wear that Who farted? T-shirt.
Bo wystarczy tylko nosić tą koszulkę z napisem Kto się spierdział?

He gave Charlotte a beaver T-shirt for her 8th birthday.
Na ósme urodziny podarował Charlotte koszulkę z bobrem.

Bet it was him who nicked my black T-shirt.
To on zapieprzył mój czarny t-shirt.

Why haven't you put on a clean T-shirt?
Dlaczego nie założyłeś czystej koszulki?

You got a t-shirt or tennis ball or something?
Macie koszulkę, piłkę tenisową, czy coś?

Someone has a clean T-shirt to lend me?
Ma ktoś pożyczyć czystą koszulkę?

She had a Mount Rushmore t-shirt on, and those guys never looked so good.
Miała podkoszulkę z górą Rushmore. Prezydenci nigdy nie wyglądali tak dobrze.

This is for the T-shirt and the sandwiches.
To za koszulkę i kanapki.

You too, little girl with the puppy t-shirt.
Ciebie też, dziewczynko w koszulce ze szczeniakiem.

I'm in a strange man's apartment in my T-shirt and pyjamas.
Jestem w mieszkaniu obcego faceta w koszulce i w piżamie.

The T-shirt party up there have the text 'Respect the "no”'.
Na podkoszulkach widnieje napis "Szanujmy "nie"”.

Hey, what if Amanda stole a t-shirt from Jesse the night they were together?
Co, jeśli Amanda ukradła Jessiemu koszulkę w tę noc, kiedy byli razem?

I love you, too. Giving away my favorite T-shirt.
Ja ciebie też! Oddanie mojej ulubionej koszulki

I'll get you a T-shirt with it on.
Przyniosę Ci koszulkę z tym napisem.

I hear people pay $80 for t-shirt.
Słyszałam, że ludzie płacą za koszulkę 80 dolarów.