Słownik polsko-angielski

med. tablet
~ do odkażania wody - water decontamination tablet
~ nasenna - sleeping tablet
~ przeciwbólowa - pain killer pill

Wordnet polsko-angielski

(a dose of medicine in the form of a small pellet)
pill, lozenge, tablet, tab
synonim: pigułka
synonim: pastylka
synonim: proszek
synonim: proch

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tablet, pill, pellet
~ nasenna sleeping pill/tablet
~ na kaszel cough lozenge

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C tablet
pill: ~ aspiryny an aspirin

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

tablet n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TABLET

TABLOID

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f tablet

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lozenge

Nowoczesny słownik polsko-angielski

pellet