Słownik polsko-angielski

mat. tables
~ astronomiczne - astronomical tables
~ azymutalne - azimuth tables
~ balistyczne - trajectory tables
~ dekompresyjne - decompression tables
~ fonetyczne - łączn. phonetic tables
~ nawigacyjne - mar. navigational tables, nautical taables
~ odległości - artyl. range tables
~ pływów - mar. tidal tables, tide tables
~ przeliczeniowe - artyl. conversion tables
~ strzelnicze; ~ strzelania - firing (accuracy) tables
~ trałowe - mar. sweeping tables

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

tables
tablets

Nowoczesny słownik polsko-angielski

arrays

tables

tablets