Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia bębenek, mały bębenek;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mały bębenek

Nowoczesny słownik języka angielskiego

bębenek

Słownik internautów

praca

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Już i tak cierpimy z powodu tego, że tabor kolejowy jest słabo wykorzystywany.
We are already suffering from the fact that very poor use is made of the rolling stock.

statmt.org

Obecne dyrektywy regulują tylko sprawy dotyczące nowego taboru dopuszczanego do ruchu.
The current directives regulate only new rolling stock placed in service.

statmt.org

Obecne procedury krajowych homologacji taboru kolejowego są zbyt długie i kosztowne.
The current procedures for national approvals of rolling stock are too long and costly.

statmt.org

Tyś stworzył północy i południe; Tabor i Hermon śpiewają o imieniu twojem.
Thou hast a mighty arm; Strong is thy hand, and high is thy right hand.

Jesus Army

Rzekł potem do Zeby i do Salmana: Co zacz byli mężowie oni, któreście pobili w Tabor?
Then said he unto Zebah and Zalmunna, What manner of men were they whom ye slew at Tabor?

Jesus Army

The station master at Tabor will explain it to you properly!
Zarządca stacji w Taborze ci wyjaśni! - Jak pan chce.

Gas up in Tabor Heights and you stop for nobody.
Zatankujcie w Tabor Heights i nie zatrzymujcie się przed nikim.

Nucky said to avoid Tabor Heights.
Nucky powiedział, żeby unikać Tabor Heights.