Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) układ tabelaryczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U (chart) tabulacja
decimal ~ tabulator dziesiętny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

tabulacja, tabelaryzacja f

Wordnet angielsko-polski

(the act of putting into tabular form
"the tabulation of the results")
tabulacja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tabela

tabulacja

tabulowanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zestawienie tabelaryczne

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

zestawienie tabelaryczne