Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dotykowy, dotykalny; przyjemny w dotyku; lubiący dotykać innych; namacalny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (tactual) dotykowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dotykowy, dotykalny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dotykowy adj

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOTYKOWY

DOTYKALNY

NAMACALNY

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to or proceeding from the sense of touch
"haptic data"
"a tactile reflex")
dotykowy, taktylny
synonim: haptic
synonim: tactual

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And just by the tactile information, it successfully crosses over these type of terrain.
Dzięki informacjom z czujnika dotyku, pomyślnie przechodzi przez tego typu teren.

TED

We are not passive exhibitors of visual or auditory or tactile images.
Nie jesteśmy pasywnymi odbiorcami obrazów wzrokowych, dźwiękowych czy dotykowych.

TED

Now, what I wanted to get to is that you're all very bright, very tactile.
Co chciałem wykazać to, że jesteście bardzo bystrzy i uważni.

TED

So I use sculpture and music to make it, not just visible, but also tactile and audible.
Używam więc rzeźby i muzyki, aby nie tylko stał się dostrzegalny, ale również namacalny i słyszalny.

TED

But when you're blind, you have the tactile memory for things.
Gdy jest się niewidomym, trzeba polegać na swoim dotyku.

TED

Shadows need light to exist and what I love about Caravaggio's paintings are that the less he reveals, the more tactile and sculptural his figures become.

www.guardian.co.uk

Shadows need light to exist and what I love about Caravaggio's paintings are that the less he reveals, the more tactile and sculptural his figures become.

www.guardian.co.uk

You want to turn the page and see more - so you do just that, physically flicking over a virtual sheet of paper with the tactile technology that makes the iPad so easy to use.

www.guardian.co.uk

You see the same pattern if you measure tactile sensitivity.

www.guardian.co.uk

An unpleasant tactile experience, like putting my hand in pudding.
Nieprzyjemne doświadczenie dotykowe, coś jakbym włożyła rękę w pudding.

I've always wanted to bathe a pig because they're physically tactile.
Zawsze chciałem umyć świnie, bo są fizycznie namacalne.

As we're raising money for the blind, our theme is tactile textures.
Skoro zbieramy pieniądze dla niewidomych, motywem są namacalne tkaniny.

Meaning she's tactile, at least to a degree.
To znaczy, że jest namacalna, przynajmniej w pewnym zakresie.

But... then I decided to switch to the tactile.
Ale potem postanowiłam przerzucić się na zmysł dotyku.

He was extremely sensitive to touch, yet he had a-a tactile fascination with newspaper.
Był niezwykle wrażliwy na dotyk, jeszcze miał wyczuwalne fascynacje gazetami.

For instance, when designing buildings and getting them ready for use, clearly visible signs should be used, along with tactile floor markings to help the visually impaired find their way.
Na przykład przy projektowaniu i wykańczaniu budynków należy stosować wyraźnie widoczne oznakowanie połączone z wyczuwalnymi dotykiem oznaczeniami na posadzkach, które pomogą osobom z upośledzeniem wzroku w określeniu kierunku.