Słownik polsko-angielski

secret; secrecy; mystery (pl. mysteries)
~ bomby atomowej - nuclear bomb secret, secret of the atomic bomb
~ budowy - secret of construction
~ dobrze strzeżona - well-kept secret
~ działania - secret of action
~ niewyjaśniona - unexplained mystery
~ państwowa - state secret
~ pilnie strzeżona - closely guarded secret
~ poufna - confidential secret
~ powodzenia na polu walki - secret of success on the battlefield
~ ruchu wojsk - secrecy of troop movements
~ służbowa - secrecy, service secret
~ ściśle strzeżona - closely guarded secret
~ ścisła - top secrecy
~ ukryta - hidden secret
~ wojskowa - military secret
~ zazdrośnie strzeżona - jealously guarded secret

Wordnet polsko-angielski


1. (something that should remain hidden from others (especially information that is not to be passed on)
"the combination to the safe was a secret"
"he tried to keep his drinking a secret")
secret
synonim: sekret

2. (something that baffles understanding and cannot be explained
"how it got out is a mystery"
"it remains one of nature's secrets")
mystery, enigma, secret, closed book: : synonim: pytajnik
synonim: enigma
synonim: misterium
synonim: niewiadoma
synonim: znak zapytania
synonim: zagadka

3. ( (law) the right to refuse to divulge information obtained in a confidential relationship)
privilege: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

secret
(coś tajemniczego, zagadka) mystery
osłonięty ~cą cloud-wrapped
trzymać coś w ~cy to keep sth secret/dark
w największej ~cy in strict confidence
~ publiczna open secret
~ służbowa official secret
uchylać rąbka ~cy to lift the veil of secrecy

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(zagadka) mystery.
2.
(sekret) secret: trzymać w ~y to keep secret
dochować ~y tokeep a secret

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. secret 2. secrecy~a bankowa bank secret ~a służbowa confidential information obowiązek zachowania ~y duty of secrecy

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f secret, secrecy, privacy ~a bankowa bank secret ~a handlowa business secret, commercial confidentiality, privacy of correspondence ~a korespondencji privacy of correspondence ~a powodzenia secret of success ~a produkcji manufacture secret “~a publiczna” open secret ~a służbowa confidential information ~a zawodowa professional secrecy naruszenie ~y break of secrecy obowiązek zachowania ~y duty of secrecy zachowanie ~y secrecy związany ~ą bond to secrecy przestrzegać ~y to preserve secrecy, to keep secret

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MYSTERY

DARK

SECRET

KNOW-HOW

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

secret, secrecy, privacy

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

confidentiality

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f secret, mystery; w ~y in secret, secretly

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

secret; mistery (pl. mysteries)

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

secret
~ powodzenia - secreet of success

Nowoczesny słownik polsko-angielski

trade secret