Słownik polsko-angielski

adj. mysterious; secret

Wordnet polsko-angielski

(of an obscure nature
"the new insurance policy is written without cryptic or mysterious terms"
"a deep dark secret"
"the inscrutable workings of Providence"
"in its mysterious past it encompasses all the dim origins of life"- Rachel Carson
"rituals totally mystifying to visitors from other lands")
cryptic, cryptical, deep, inscrutable, mysterious, mystifying
synonim: zagadkowy
synonim: niezbadany
synonim: niezgłębiony

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mysterious, secret, arcane, (pot. o kimś) dark horse
(ukryty, podziemny, tajemny) subterranean, occult

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj 1. mysterious: ~e zniknięcie mysterious disappearance. 2. secret: ~ wielbiciel secret admirer. 3. secretive: ~e myśli secretive thoughts

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj mysterious

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INSCRUTABLE

UNCANNY

SECRET

CLOSE

DARK

SECRETIVE

WEIRD

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. mysterious
weird

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

abstruse

arcane

backdoor

cryptic

phantom

stealthy

subterranean

surreptitious

Nowoczesny słownik polsko-angielski

numinous

whimsical

enigmatic