Wordnet polsko-angielski

( (of information) given in confidence or in secret
"this arrangement must be kept confidential"
"their secret communications")
confidential, secret
synonim: sekretny
synonim: tajny
synonim: poufny
synonim: ukrywany
synonim: dyskrecjonalny
synonim: konfidencjonalny
synonim: pokątny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

secret, occult
wiedza ~na occult science

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj secret, clandestine
wiedza tajemna - the occult

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SECRET

OCCULT

FURTIVE

ESOTERIC

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. mysterious

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

clandestine

privy

recondite

Nowoczesny słownik polsko-angielski

arcane