Słownik polsko-angielski

wojsk. tactics
~ abordażu - hist.mar. boarding tactics
~ artylerii - artillery tactics, gunnery tactics
~ ataku - attack tactics
~ bitewna - combat tactics, battlefield tactics
~ bitewna polegająca na stosowaniu fal atakujących żołnierzy -human-wave tactics
~ bojowa - combat tactics, battle tactics
~ bojowa piechoty - combat tactics of infantry
~ działania floty - fleet tactics
~ działania lotnictwa - air force tactics
~ działania lotnictwa morskiego - naval aviation tactics
~ działania małych jednostek pancernych - small armoured unit tactics
~ działania marynarki wojennej - naval tactics, navy tactics
~ działania piechoty - infantry tactics
~ działania wojsk pancernych - armoured tactics, panzer tactics; US armor tactics
~ działań wojennych - warfare tactics
~ elastyczna - flexible tactics
~ infiltracji - infiltration tactics
~ kawalerii - cavalry tactics
~ klasyczna - classical tactics
~ kolumn - column tactics
~ "kupą, mości panowie!" - hist. swarming tactics
~ linearna; ~ liniowa - linear tactics
~ lotnictwa - air tactics
~ morska; ~ marynarki wojennej - naval tactics
~ natarcia - assault tactics
~ nękania sił przeciwnika - tactics of harassing enemy forces
~ nieprzyjaciela - enemy tactics
~ oblężnicza - siege tactics
~ obronna - defensive tactics, tactics of defence
~ ofensywna - offensive tactics
~ oflankowania - outflanking tactics
~ ognia krzyżowego - crossfire tactics
~ ogólna - general tactics
~ okrążania - encircling tactics
~ operowania małymi jednostkami - small-unit tactics
~ operowania przeważającymi siłami - overwhelming force tactics
~ partyzantki - guerilla tactics
~ piechoty - infantry tactics
~ piechoty morskiej - marines tactics
~ pionowego wsparcia - lotn. vertical support tactics
~ podjazdowa - guerilla tactics
~ posuwania się skokami - tactics of attacking by bounds
~ prowadzenia potyczek - skirmish tactics
~ prowadzenia wojny - war(fare) tactics
~ rodzajów sił zbrojnych - armed forces tactics
~ rozwinięcia sił - development tactics
~ samoobrony - self-defence tactics
~ sił lądowych - army tactics
~ sił morskich - naval tactics
~ sił powietrznych - air tactics
~ spalonej ziemi - scorched-earth tactics
~ sprawdzona - proven tactics, tested tactics
~ sprawdzona w walce - combat-proven tactics, combat-tested tactics
~ stada wilków - hist.mar. wolf pack tactics
~ stosowana - applied tactics
~ stosowania terroru - terror tactics
~ stosowania uników - evasive tactics
~ strzelania - firing tactics
~ terrorystyczna - terrorist tactics
~ uderzenia - shock tactics
~ walki - fighting tactics
~ walki małymi jednostkami - small-unit tactics
~ walki na pustynii - desert tactics
~ walki nocnej - night-fighting tactics
~ walki okrętów podwodnych - submarine tactics
~ walki partyzanckiej; ~ podjazdowej - partisan tactics, guerilla tactics, irregular tactics, hit-and-run tactics
~ walki powietrznej - air combat tactics
~ walki w górach - mountain tactics
~ walki z okrętami podwodnymi - tactics of anti-submarine warfare, anti-submarine tactics
~ wilczego stada - hist.mar. wolf-pack tactics
~ wojny błyskawicznej - blitzkrieg tactics
~ wojny konwencjonalnej - conventional warfare tactics
~ wojny lądowej - land warfare tactics
~ wojny oblężniczej - tactics of siege warfare
~ wojny podjazdowej - hit-and-run tactics
~ wojny ruchomej - mobile warfare tactics
~ wojskowa - military tactics
~ wsparcia - support tactics
~ wsparcia lotniczego - air support tactics
~ wsparcia lotniczego wojsk lądowych - ground troop air support tactics
~ współczesna - modern tactics
~ zaczepna - aggressive tactics, offensive tactics
~ zaczepno-obronna - offensive-defensive tactics
~ zaskoczenia - surprise tactics
~ znajoma - familiar tactics
~ zwlekania - delaying tactics

Wordnet polsko-angielski

(an elaborate and systematic plan of action)
scheme, strategy
synonim: strategia

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tactics
~ obronna defensive tactics
~ zaskoczenia shock tactics

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C tactics

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f tactics

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TACTICS

TACTIC

POLICY

PLOY

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f tactics; ~ nękająca (partyzancka) hit and run tactics

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

wojsk. tactics