Wordnet polsko-angielski


1. (a person who participates in a social gathering arranged for dancing (as a ball) )
dancer, social dancer


2. (a performer who dances professionally)
dancer, professional dancer, terpsichorean: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dancer
~ baletowy ballet dancer

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C dancer: ~ baletowy ballet dancer

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DANCER

HOOFER

JIGGER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m, tancerka f dancer