Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rubbishy, trashy
(wyrób) tacky, gimcrack
~ne budownictwo jerry-building

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj cheap; trashy

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. shoddy, tacky ~ towar
1. cheap goods, rubbishy goods, trashy goods
2. tawdry goods

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TRASHY

SHODDY

CHAFFY

TIN-POT

CHEAP

TAWDRY

TRUMPERY

RUBBISHY

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tacky

Nowoczesny słownik polsko-angielski

dinky

cheapo

chintzy

downmarket

cheesy

schlock

gimcrack

schlocky

tinny

dinkey