Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tannin, tannic acid

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (chem) tannin

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

gallotannic acid, tannic acid, tan n, tannin n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TANNIN

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

chem. tannin

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

garb. tannin