Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U
1. (
niska cena) low price.
2.
(fig) cheap stuff