Słownik polsko-angielski

mar. tanker; tank ship
~ do przewozu ropy - oil tanker, petroleum tanker
~ stratosferyczny - stratotanker

Wordnet polsko-angielski

(a cargo ship designed to carry crude oil in bulk)
oil tanker, oiler, tanker, tank ship
synonim: zbiornikowiec

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tanker, oil tanker

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (naut) tanker; do przewozu ropyoil-tanker

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

(zbiornikowiec) m tanker

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

tanker, tank vessel

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TANKER

OILER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m tanker
~ do przewozu ropy oil tanker

Słownik środowiska polsko-angielski

m tanker

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

tanker
~ do przewozu ropy - oil-tanker

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

mar. tanker~ do przewozu odpadów niebezpiecznych hazardous waste tanker~ do przewozu ropy oil-tanker

Nowoczesny słownik polsko-angielski

petrol tanker

oil tanker