Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sześciopensówka; garbarz;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (of skins) garbarz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

garbarz

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n garbarz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKÓRNIK

Wordnet angielsko-polski


1.
samoopalacz
synonim: self tanner
synonim: self-tanner
synonim: bronzing agent
synonim: sunless tanner

2. (a craftsman who tans skins and hides)
garbarz, wyprawiacz: :

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

garbowanie

sześciopensówka

Słownik techniczny angielsko-polski

garbarz m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And it came to pass, that he abode many days in Joppa with one Simon a tanner.
I stało się, że przez wiele dni został Piotr w Joppie u niejakiego Szymona, garbarza.

Jesus Army

he lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side.
Ten ma gospodę u niektórego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem; ten ci powie, co byś miał czynić.

Jesus Army

Send therefore to Joppa, and call unto thee Simon, who is surnamed Peter; he lodgeth in the house of Simon a tanner, by the sea side.
Przetoż poślij do Joppy, a przyzwij Szymona, którego nazywają Piotrem; ten ma gospodę w domu Szymona, garbarza, nad morzem, który przyszedłszy, mówić z tobą będzie.

Jesus Army

Since the 1990s, when budget airlines made foreign travel accessible to all, a summer tan was no longer enough - a year-round glow was required to show a tanner was prosperous.

www.guardian.co.uk

I had nothing to do with what happened to Tanner.
Nie miałem nic wspólnego z tym, co się stało z Tanner'em.

Well, then it might interest you to know he didn't kill Tanner.
Cóż, może zainteresuje cię fakt, że on nie zabił Tanner'a.

Bauer can take tanner's place and we're good to go.
Bauer zajmie miejsce Tannera i jesteśmy gotowi.

And Tanner, she is to eat bland food for about a week.
Proszę podawać jej jałowe posiłki przez około tydzień, pani Tanner.

We believe this situation is related to the death of christine tanner.
Uważamy, że ta sprawa ma związek ze śmiercią Christine Tanner. Znał ją pan?

So one of our enemies killed Tanner with a drone?
Więc jeden z naszych wrogów zabił Tanner'a za pomocą drona?

Tanner definitely had his work cut out for him.
Tanner definitywnie twierdzi, że to co robi jest dla niego stworzone.

You recall a man by the name of orval tanner?
Mówi ci coś nazwisko Orval Tanner?

And where was the human factor when you killed Dale Tanner?
A gdzie był ludzki czynnik, kiedy zabijałeś Dale'a Tannera?

And you can tell Amanda Tanner that the meeting with the president is off.
I przekaż Amandzie Tanner, że spotkanie z prezydentem jest nieaktualne.

Tanner wants me to meet him at the Pelican.
Tanner chce się spotkać w Pelikanie.

Amanda Tanner worked in the west wing with you.
Amanda Tanner pracowała z tobą w zachodnim skrzydle.

Please guys, one at a time. did amanda tanner tell you she was seeing
Proszę, jedno na raz. Czy Amanda Tanner powiedziała ci, że widuje się

What it means is you never liked christine tanner.
To znaczy, że nigdy nie lubiłaś Christine Tanner.

Avery Tanner is responsible for the success that I have.
Avery Tanner jest odpowiedzialny za ten sukces.

Miss Tanner was with us for a week.
Panna Tanner była u nas tydzień

I definitely don't want to hear you and Amanda Tanner having sex.
Zdecydowanie nie chcę słyszeć ciebie i Amandy Tanner podczas seksu.

Certainly, as all the other teachers and Miss Tanner.
Oczywiście, tak jak pozostali wykładowcy i pani Tanner.

Okay, so maybe that's why Tanner likes to do that so much.
Ok, więc może dlatego, że Tanner lubi robić tak wiele rzeczy.

Rutledge and I had Tanner right where we wanted him.
Rutledge i Tanner macie go tam gdzie chcieliśmy.

Tanner, is your car all right up there?
Tanner, z twoim samochodem, wszystko w porządku?

I didn't even pull the trigger on Tanner, Jane did.
Nawet nie pociągnęłam za spust. Jane to zrobił.

Tanner wasn't talking... and she kicked me out of the room.
Tanner nie chciał mówić... więc wyrzuciła mnie z sali.

Tanner's a liar and a snake and he doesn't do anything without a reason.
Tanner to kłamca, który nie robi nic bez powodu.

How much does Tanner know about your operation?
Jak dużo Tanner wiedział o waszej operacji?

Little to the left. ´´ ´´Three for 12 and a tanner. ´´
Trochę w lewo. ,,Trzy za 1 2 i sześciopensówka.

And his seeing eye dog, Nash, would be the perfect partner for Tanner.
A widząc jego oczy psa, byłby idealnym partnerem dla Tanner'a.

Tanner's River is the edge of their territory.
Tanner River jest krawędzią ich terytorium.

It doesn't speak well for police relations, Tanner.
To nie świadczy dobrze o współpracy policji z

Tanner says almeida's crew has a plan to abduct him.
Tanner powiedział, że ekipa Almeidy dostała zadanie uprowadzenia go.

We'd like to talk to the officers who interviewed Carl Tanner, the social worker.
Chcielibyśmy porozmawiać z oficerami którzy przesłuchiwali Carla Tanner, pracownika socjalnego.

Ferrara: You breathing a little heavy after that, tanner?
Ciężko ci się oddycha po tym wszystkim, Tanner?

There is nothing that Steve Tanner could ever do to make up for...
Nic nie ma co Steve Tanner mógłby zrobić żeby to naprawić...

I don't know, but Howell is claiming she tortured Tanner.
Nie wiem, ale Howell twierdzi, że go torturowała.

We spoke last week about Amanda Tanner in 3-b.
W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Amandzie Tanner w 3-b.

Adam and I challenge Tanner to a unique drifting competition.
Adam i wyzwanie Tanner'a do wyjątkowej konkurencji driftingu.

Did he say anything about our victim Ashley Tanner?
Czy powiedział coś o Ashley, naszej ofierze?

Okay, Jose, you and Tanner sit this one out.
Dobra, Jose i ty Tanner siadacie.

And now where is the Tanner family?
Gdzie jest teraz rodzina Tannerów?

Omar Dixon is working for Tanner, but he's just scraping by.
Omar Dixon pracował dla Tannera, ale on ledwo sobie radził.

Let's say our government wanted Tanner dead.
Powiedzmy, że nasz rząd chciał, by Tanner zginął.

I went through every box that Hardman looked at, to find dirt on Tanner.
Sprawdziłem każde pudło, które przeglądał Hardman, by znaleźć brudy na Tannera.

Coming up, tanner, rutledge, and I continue our southern journey in our $1,000 cars.
Za chwilę, Tanner, Rutledge, i Ja kontynujemy naszą wyprawę w furach za tysiaka

I never thought I'd hear something like that coming out of Lauren Tanner's mouth.
Nigdy nie sądziłam, że usłyszę coś takiego pochodzącego z ust Lauren Tanner.

He's a human being, tanner, and he's your son.
On jest człowiekiem, Tanner i jest twoim synem. Gwałtownie dorasta.

Miss Tanner, I have something to tell you.
Pani Tanner. Mam pani coś do powiedzenia.

Tanner was about to post super-secret military documents.
Tanner opublikował super tajne dokumenty wojskowe.

So how long you been in town, Mr. Tanner ?
Więc jak długo był pan w mieście panie Tanner ?