Wordnet polsko-angielski

(an adherent of any branch of Taoism)
Taoist, Tao

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

Taoist