Słownik polsko-angielski

fairs; (przetargi) bargaining
~ polityczne - political bargaining
~ wojskowe - military fairs

Wordnet polsko-angielski

(gathering of producers to promote business
"world fair"
"trade fair"
"book fair")
fair

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

fair~ branżowe - industrial fair~ handlowe - trade fair~ rolne - agricultural fair~ techniczne - technical fair

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

pl fair ~i branżowe trade fair ~i handlowe trade fair ~i krajowe domestic fair ~i książek book fair ~i międzynarodowe international fairs ~i próbek samples fair doroczne ~i annual fair karta wstępu na ~i fair pass publiczność zwiedzająca ~i fair visitors, visitors to the fair, fair-goers regulamin ~ów fair regulations stoisko na ~ach stand at the fair towary wystawione na ~ach goods displayed at the fair, exhibits zarząd ~ów management of the fair, fair authorities uczestniczyć w ~ach to participate in a fair wystawiać na ~ach to exhibit at the fair zamawiać miejsce na ~ach to apply for exhibition space zwiedzać ~i to visit the fair

Słownik architektury polsko-angielski

(pl) fair

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FAIR

Nowoczesny słownik polsko-angielski

fairs

markets

trade fair