Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C spawning-ground

Nowoczesny słownik polsko-angielski

breeding ground

spawning ground