Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mąka ~wa cake flour

Nowoczesny słownik polsko-angielski

cake