Wordnet angielsko-polski

dwunastka
synonim: duodecimo