Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) całodobowy;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dwadzieścia cztery