Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dwadzieścia jeden; oczko;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dwadzieścia jeden

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

" twenÔi-'wönn Gra w oczko The kids were playing twenty-one (Dzieciaki grały w oczko) - Student University of Tennessee (1999)

Wordnet angielsko-polski

(a gambling game using cards
the object is to hold cards having a higher count than those dealt to the banker up to but not exceeding 21)
blackjack
synonim: blackjack
synonim: vingt-et-un