Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) palant, patafian, cymbał; neptek, dziad;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(colloq, fool) dureń
idiota

Nowoczesny słownik angielsko-polski

neptek

ciemięga

niedołęga

pacan

jełop

palant

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GŁUPIEC

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

palant, ćwok, fajans, fajansiarz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dureń

głupek

idiota