Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) dwa razy, dwukrotnie, podwójnie;
think twice before - dobrze się zastanowić przed;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv (two times) dwa razy
podwójnie
dwukrotnie: I called you ~ dzwoniłem do ciebie dwukrotnie
think ~ before you do this pomyśl dwa razy, zanim to zrobisz
~ two is four dwa razy dwa jest cztery
he is ~ my age jest ode mnie dwa razy starszy
~ as much dwa razy tyle

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dwa razy, dwukrotnie, podwójnie
he is ~ the man he was on jest dwa razy lepszy niż był
think ~ about doing sth pomyśl dwa razy zanim coś zrobisz

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv dwa razy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PODWÓJNIE

DWUKROTNIE

Słownik internautów

dwa razy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Once have I spoken, and I will not answer; Yea, twice, but I will proceed no further.
Ozdóbże się teraz zacnością i dostojnością, a w chwałę i w ochędóstwo oblecz się.

Jesus Army

Namibia has got 2.1 million people, but it is only twice the size of California.
Żyje tam 2.1 miliona ludzi, na obszarze dwa i pół raza większym niż Polska.

TED

Today, we must think twice before deciding where to direct European funds.
Dzisiaj kwestia ukierunkowania funduszy europejskich wymaga od nas poważnego namysłu.

statmt.org

In the United States, margarine seems to have won, and Americans now eat twice as much of it as they do butter.

www.guardian.co.uk

Jumping from 102,800 feet, Kittinger fell at 614mph, about nine-tenths the speed of sound; a torn glove meant one of his hands swelled to twice its normal size.

www.guardian.co.uk

Last week Stewart twice took on Obama head-on in brutal attacks during his trademark monologues at the start of the Daily Show.

www.guardian.co.uk

If it were an industry in its own right, the internet would be more than twice as large as the UK hotel and restaurant market and nearly as big as the financial services sector, which accounted for 9% of GDP in 2009, the study says.

www.guardian.co.uk

I would have to do so at least twice a week.
Ja będę musiała to robić przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Yeah, well I wait by the phone twice a week.
Tak, czekam przy telefonie dwa razy w tygodniu.

I've been a mother three times and a father twice.
Trzy razy byłam matką i dwa ojcem.

So maybe next time you'll think twice before you question me.
Więc może następnym razem pomyślisz dwukrotnie, nim zanegujesz moją decyzję.

Took me twice as much energy for half the result.
Zabrało mi dwa razy więcej energii dla połowy rezultatu.

His people will think twice now before they come at you.
Ci ludzie pomyślą teraz dwa razy zanim ciebie zaczepią.

No, my wife and I have one about twice a year.
Nie, moja żona i ja robimy to zwykle dwa razy w roku.

I won’t take no for an answer twice in one day.
Nie zgodzę się na „nie” drugi raz w jeden dzień.

No one would look at me twice with you around.
Nikt na mnie nie spojrzy, gdy będę z tobą.

I've only ever been here twice, and both times were with you.
Byłem tu tylko dwa razy. I za każdym razem z tobą.

And take these twice a day with food, if you can find some.
I bierz to dwa razy dziennie z jedzeniem, jeśli jakieś znajdziesz.

Oh, God, has anything not happened to you twice already?
Czy jest coś czego nie miałaś już dwa razy?

Because I killed him twice, and he always comes back.
Dlaczego? Ponieważ zabiłem go dwa razy. A on ciągle powraca.

You'll have to work twice as hard to keep it.
I będziesz musiał dwa razy ciężej zapracować, by to utrzymać.

And I had to do it twice the next day.
I musiałem to zrobić dwa razy następnego dnia.

According to this, they only take new people twice a century.
I przyjmują nowych ludzi dwa razy w ciągu wieku.

I used to come to this church twice a week.
Kiedyś przychodziłem do tego kościoła dwa razy w tygodniu.

No one will think twice if you walk into that office.
Nikt nic nie pomyśli, jeżeli wejdziesz do tego biura.

I'd think twice before I married one of those people.
Pomyślałbym dwa razy, zanim ożeniłbym się z jedną z nich.

After that I saw her once or twice a week.
Potem widywałem ją raz, albo dwa razy w tygodniu.

He got hit by a car and his heart stopped. Twice.
Potrącił go samochód i jego serce stanęło dwa razy.

This is last time I give you an order twice.
To ostatni raz, kiedy wydałem panu rozkaz dwa razy.

He just got into a fight with a guy twice his size.
Wdał się właśnie w bójkę z facetem dwa razy od niego większym.

If you get along, we can do this twice a month.
Jeżeli ci się spodoba, możemy umówić się na dwa spotkanaia w miesiącu.

And we get to spend twice as much time together.
Więc mamy dwa razy więcej czasu dla siebie.

The woman who gave me the plans to I only met her twice.
Kobietę, która dała mi plany spotkałem tylko dwukrotnie.

So he came in twice a day for a week at exactly 8:09?
Więc przychodził tu dwa razy dziennie przez ostatni tydzień dokładnie o 08:09?

The first and only time it's ever been given to the same person twice.
Po raz pierwszy i jedyny przyznanej dwukrotnie tej samej osobie.

You would only have to go for treatment maybe once or twice a week.
Wiesz, że musiałabyś tylko chodzić na nią może raz albo dwa razy w tygodniu.

Why build one when you can have two at twice the price?
Czemu budować jeden, skoro można dwa, za podwójną cenę.

They tried to break in to the store twice this week.
Dwa razy w tym tygodniu próbowali włamać się do sklepu.

Once you're married, you got to do a lot of things twice.
Jak się ożenisz, musisz robić dużo rzeczy dwa razy.

No one had to think about it twice except you.
Nikt, oprócz pana, nie chce o tym rozmawiać. Mam pytanie.

Actually, you really want to know? I killed him twice.
Właściwie, to jak już chcesz wiedzieć, zabiłam go dwa razy.

So what does it mean that I was called twice?
Jakie to ma znaczenie, że dzwonili dwa razy?

I mean, no one would even look at me twice walking down the street.
Nikt nawet nie spojrzał na mnie dwa razy idąc ulicą.

Your mother will lose the man of her house twice.
Twoja matka po raz drugi straci mężczyznę.

We'd like to take twice as many off the streets.
Chcielibyśmy zabrać ich z ulicy dwa razy więcej...

You think if a man thought twice, he'd die for his country?
Czy myślicie, że gdyby człowiek dwa razy pomyślał, chciałby umierać za ojczyznę?

I've been through every library record twice looking for anything.
Dwukrotnie przejrzałam wszystkie archiwa szukając czegokolwiek.

Me, I just throw up once or twice and go to work.
Ja zdjąłem ją raz, czy dwa i poszedłem do pracy.

She only left the apartment twice a month for years.
Tylko ona opuszczała swoje mieszkanie od miesięcy.

Last week, my stock was worth twice what it is now.
W zeszłym tygodniu moje akcje były warte dwa razy więcej niż teraz.

She was twice the man of anyone in the village.
Była dwa razy lepszym mężczyzną niż kto kolwiek w wiosce.

This is probably worth twice what they paid by now.
Teraz jest już pewnie wart dwa razy tyle, ile zapłacili.

Yes, some of you were given the floor twice, but not in one item.
To prawda, niektórzy z państwa mieli możliwość dwukrotnego zabierania głosu, ale nie w odniesieniu do tego samego punktu porządku obrad.

I didn't think anything of it at the time, but now it's happened twice.
Nic nie mówiłem, sądząc, że przejdzie, ale to się teraz powtórzyło.

You've only got four hours, so you'll just have to talk twice as fast.
Ale mamy tylko cztery, więc musisz mówić dwa razy szybciej.

But I try not to make the same mistake twice.
Ale staram się nie robić tych samych błędów dwa razy.

And he doesn't think twice before shooting in a public place.
I nigdy nie pomyśli dwa razy zanim zacznie strzelać w miejscu publicznym.