Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) (lekki) obrót; zawijas, zakrętas;

(Verb) pokręcić, (lekko) obrócić;
twiddle around - kręcić się w koło;
twiddle one’s thumbs - kręcić młynka palcami; siedzieć z założonymi rękami; nie mieć nic do roboty;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vi (fiddle) bawić się czymś
manipulować palcami
kręcić młynka palcami
he was ~ing with his pencil bawił się ołówkiem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(sth/with) kręcić, bawić się, manipulować
~ round kręcić się w koło
~ one's thumbs kręcić młynka kciukami

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt pokręcić (czymś)
kręcić młynka (palcami)
vi to twiddle with sth - bawić się czymś (obracać coś w rękach)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRĘCIĆ MŁYNKA PALCAMI

KRĘCIĆ WĄSA

MANIPULOWAĆ NERWOWO PALCAMI

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kręcić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We must not twiddle our thumbs until the fish stocks in the Baltic Sea have been destroyed as well.
Nie wolno nam tracić czasu i czekać, aż rybostany w Morzu Bałtyckim ulegną zniszczeniu.

statmt.org

The only one who's happy to sit and twiddle her thumbs is you!
Jedyną osobą, która jest szczęśliwa z siedzeni na tyłku i przebierania palcami, jesteś Ty!

They think after that we can just sit and twiddle our thumbs.
Wszyscy pomyślą, że potrafimy tylko siedzieć i dłubać w nosie.

We must not twiddle our thumbs until the fish stocks in the Baltic Sea have been destroyed as well.
Nie wolno nam tracić czasu i czekać, aż rybostany w Morzu Bałtyckim ulegną zniszczeniu.

And Forrester Harvey, playing the timid Mr Twiddle.
KoIejna gafa. I Forrester Harvey jako nieśmiały Mr TwiddIe.