Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) załapać, skapować, zajarzyć;

(Noun) gałązka, witka; anatomia odgałęzienie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (stick) gałązka
pręt

vt/vi (colloq, catch the meaning) rozumieć
połapać się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gałązka
(pot.) nieco rozumieć, skapować

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pręt

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n gałązka
vt bryt. pot. kapować, załapać (zrozumieć)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRĘCIE

PATYK

WIĆ

RÓZGA

RÓŻDŻKA

SKAPOWAĆ

WYKAPOWAĆ

POŁAPAĆ SIĘ W CZYMŚ [POT.]

POKAPOWAĆ SIĘ

Wordnet angielsko-polski

(a small branch or division of a branch (especially a terminal division)
usually applied to branches of the current or preceding year)
gałązka
synonim: branchlet
synonim: sprig

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gałązka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gałąź

kapnąć

Witka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bot. gałązka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I'm about to snap like a brittle twig, when suddenly someone taps me on the shoulder.
Mało brakowało, abym wybuchnęła, kiedy nagle ktoś dotyka mnie w ramię.

TED

I simply tied the end of a paintbrush onto a twig.
Przywiązałam do gałązki pędzel, trzymając płótno czekałam na wiatr.

TED

he cropped off the topmost of the young twigs thereof, and carried it unto a land of traffic; he set it in a city of merchants.
Wierzch młodocianych latorośli jego ułamał, i zaniósł go do ziemi kupieckiej, a w mieście kupieckiem położył go.

Jesus Army

And not only that -- he would sometimes pick a leafy twig and strip the leaves -- modifying an object to make it suitable for a specific purpose -- the beginning of tool-making.
I nie tylko to, bo czasem zrywał gałązkę z liśćmi, a następnie te liście usuwał. ~~~ Dostosowanie przedmiotu do określonego zastosowania to początek wytwarzania narzędzi.

TED

Trees are rooted in the ground in one place for many human generations, but if we shift our perspective from the trunk to the twigs, trees become very dynamic entities, moving and growing.
Są zakorzenione w miejscu przez wiele ludzkich pokoleń. ~~~ Ale gdy zmienić perspektywę z pnia na gałęzie drzewa nabierają dynamiki, ruszają się i rosną.

TED

Only when a fellow actor from his neighbourhood landed a film role did Reilly twig that he could, too.

www.guardian.co.uk

How many calls will it take you, to twig that he'll never pick up?
Ile razy musisz jeszcze zadzwonić żeby zrozumieć że nie odbierze?

Look at us. I could snap you like a twig.
Spójrz na nas Mógłbym Cię połamać jak gałązkę.

It would be so easy to snap your neck just like a twig.
To było takie łatwe, skręcić ci kark jak zwykłej kaczce.

Good. I'm going to snap your neck like a twig.
Dobry. będę pękać twoja szyja jak gałązka.

Someone threw this guy so hard his neck snapped like a twig.
Ktoś tak nim rzucił, że złamał mu kark jak gałązkę.

Like a twig on the shoulders of a mighty stream.
Jak gałązka na barkach możnego strumienia.

This is nothing compared to the twig of ´93.
To nic takiego w porównaniu do gałązki z '93.

Jesse, honey, move that twig or it will hurt your back.
Jesse, kochanie, poruszaj tym albo to zrani cię w plecy.

You'd break me like a twig if I cashed one of your checks.
Powiedziałeś, że złamiesz mnie jak suchy patyk, jeśli zrealizuję kolejny z twoich czeków.

If you're the killer, you'll snap my neck like a twig.
Jeśli jesteś zabójcą złamiesz mi kark jak gałązkę.

You gotta be real quiet, so you can hear a twig snap.
Musisz być naprawdę cicho, żeby usłyszeć trzask gałązek.

Don't listen to him, Vera. You're already thin as a twig.
Nie słuchaj go Vera, przecież już jesteś chuda jak patyk

Her voice will crack like a twig!
Głos jej się złamie jak gałązka!

This is such a lovely twig.
To taka urocza gałązka.

I'il snap her neck like a twig.
Złamię jej kark jak gałązkę.

Oils it so it slides real good, snaps your neck like a dried-out twig.
Naoliwią to, żeby się dobrze ślizgało. Skręca kark jak suchą gałązkę.

I heard that, you twig.
Słyszałem to, ty gałązko.

Till he's as dry as a twig.
Aż będzie suchy jak wiór.

I'm talking to a twig.
Gadam do gałązki.

Twig tea and banana bread.
Herbata z gałązki i chleb bananowy.

A five-gauge twig for an axle?
Zrobiłeś osie z gałązki rozmiar pięć?

His name is Bent Twig.
Jego imię to Zgięta Gałązka.

Tree, root and twig.
Drzewo, korzeń i gałązkę.

Wait, are you... leaving me here? (twig snaps.
Czekaj, czy ty... zostawiasz mnie tutaj?

Mom, Monique Twig, Electra Breeze - all talent show winners, all platinum.
Mamo, Monique Twig, Electra Breeze - wygrały konkurs talentów i miały platynowe płyty.