Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sweter golf i rozpinany sweter dopasowane kolorystycznie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And after three months we set sail in a ship of Alexandria which had wintered in the island, whose sign was The Twin Brothers.
A po trzech miesiącach puściliśmy się w okręcie Aleksandryjskim, który zimował na onej wyspie, mającym za herb Kastora i Polluksa.

Jesus Army