Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'twIn-töbn Pralka automatyczna z suszarką; pralko-wirówka She could hear the scream of Beverley's twin-tub as it built up to its spin cycle (Słyszała, jak pralko-wirówka Beverley zaczyna rzęzić przechodząc w tryb suszenia) - Sue Towsend (1992) They bought a new twin-tub last week (W zeszłym tygodniu kupili nową pralkę z su-szarką) - Student University College London (1999)