Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) spleść, splatać; opleść, oplatać, owinąć, owijać; wić się;

(Noun) szpagat, sznurek;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (rope) szpagat.vt/vt (twist, wrap around) wić się
the fence was ~ed by vines płot obrośnięty był winoroślą

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

linka, sznur, szpagat
okręcać, oplatać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

owijać się

wić się

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n nić, szpagat, sznurek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZPAGAT

SZNUREK

DRATWA

OWIJAĆ COŚ DOOKOŁA KOGOŚ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N sznur
V okręcać

Wordnet angielsko-polski

(a lightweight cord)
sznurek
synonim: string

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

oplatać

owijać

splatać

splot

sznur

wić

Słownik techniczny angielsko-polski

szpagat m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And he made the court: for the south side southward the hangings of the court were of fine twined linen, a hundred cubits;
I rzekł do ludu swego: Oto lud synów Izraelskich wielki, i możniejszy nad nas.

Jesus Army

And they shall make the ephod of gold, of blue, and purple, scarlet, and fine twined linen, the work of the skilful workman.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.

Jesus Army

All the hangings of the court round about were of fine twined linen.
A rzekł: Gdy będziecie babić niewiastom Hebrejskim, a ujrzycie że rodzą, byłliby syn, zabijcież go, a jeźli córka, niech żywa zostanie.

Jesus Army

And he made the breastplate, the work of the skilful workman, like the work of the ephod; of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
Między tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;

Jesus Army

The length of the court shall be a hundred cubits, and the breadth fifty every where, and the height five cubits, of fine twined linen, and their sockets of brass.
Zaczem wezwawszy król Egipski onych bab, mówił do nich: Czemuście to uczyniły, żeście żywo zachowały chłopiątka?

Jesus Army

He had taken number of "disturbing videos and recordings," including one of Armitage lying dead in the bath, and another, unidentified, victim lying bound with twine on the living room floor.

www.guardian.co.uk

This twine is similar to the one we found on the box.
Ten sznur jest podobny do tego, którym owiązane było pudło.

I read recently about a fellow in Kansas with an enormous ball of twine.
Niedawno przeczytałem o gościu w Kansas z ogromnym kłębkiem sznurka.

Look at those vines, the way they twine around the trees, swallowing everything.
Spójrz na te pnącza, jak wiją się wokół drzew, połykając wszystko.

Go fetch the twine - these want putting into brace.
Przynieś sznurek, trzeba to rozwiesić na klamrach.

Go get a potato sack and some twine.
Idź do garażu po worek po ziemniakach i jakiś sznurek.

Fu Yien, you go inside and get twine for fuse.
Fu Yien, idź do sklepu i przynieś lont.

It's like bread baking around twine.
Jak dobrze być w domu.

Elephant hair, twine, dolly.
Włosy słonia, sznur, wózek.