Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ukłuć, sprawić ból; odczuć ukłucie; doznać nagłego uczucia;

(Noun) ukłucie (bólu), strzyknięcie, nagły ból; nagła konstatacja, nagłe uczucie;
he felt a sharp twinge of guilt - targnęło nim poczucie winy;
twinge of conscience - (nagły) wyrzut sumienia;
twinge of jealousy - przypływ zazdrości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (sharp pain) ból
rwanie
kłucie
a ~ of guilt poczucie winy
a ~ of conscience wyrzut sumienia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

uczucie zaniepokojenia, niepokój, emocja, odczucie, ostry/szarpiący ból

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

nagły ostry ból

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n rwanie, kłucie, silny ból
a twinge of conscience - wyrzut sumienia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UKŁUCIE

NAGŁY ATAK BÓLU

KŁUCIE

BOLEĆ

RWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

szarpiący ból
uczucie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ból

rwanie

szczypanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is therefore with a twinge of sorrow that I declare the session of the European Parliament adjourned.
A zatem z nutą żalu ogłaszam odroczenie sesji Parlamentu Europejskiego.

statmt.org

Not for the first time, I feel a twinge of pity for that tumour.

www.guardian.co.uk

"I'd been unable to get through to them the night before and all that day, and I'd had a twinge of worry.

www.guardian.co.uk

It's a twinge in your heart far more powerful than memory alone.
To kłujący ból w twoim sercu potężniejszy niż sama pamięć.

Sometimes he gets a twinge, like some folks for a change of weather.
Czasami ma takie kłucie w nodze,tak jak co poniektórzy na zmianę pogody.

It gives me a twinge when I think of it.
Sprawia mi to ból, gdy o tym pomyślę.

Well, the next time you feel a twinge, you must come to Istanbul.
Gdy następnym razem poczujesz ból, musisz przyjechać do Istambułu.

Frollo felt a twinge of fear for his immortal soul
Frollo poczuł strach o swoją nieśmiertelną duszę

It's a twinge of melancholy, nostalgia.
Ech, taki maly atak nostalgii, nostalgia.

It is therefore with a twinge of sorrow that I declare the session of the European Parliament adjourned.
A zatem z nutą żalu ogłaszam odroczenie sesji Parlamentu Europejskiego.