Wordnet angielsko-polski

(a jet plane propelled by two jet engines)
dwusilnikowy samolot odrzutowy